Beste vrienden van Save Heaven,

Wij hebben recent bericht ontvangen uit Ethiopië dat de autoriteiten helaas niet gekozen hebben voor de Stichting New Creation om onze kinderen over te nemen. 
De motivering hiervoor is onduidelijk. Men heeft gekozen voor een tehuis in Addis waar nu reeds 40 kinderen worden verzorgt. Het is voor ons een teleurstelling dat de 5 volledige wezen niet door een door de ons gekozen stichting verder worden verzorgt en de keuze is gevallen op een andere stichting. De 7 kinderen die wij financieel via SH ondersteunden zijn ook “overgenomen” door een andere Stichting. 

Wij kunnen hier wel verder contact mee onderhouden en tevens de kinderen / Stichting financieel bijstaan.

Lina, onze manager, is nu met de overheid in gesprek over een mogelijke betrokkenheid van SH in de verdere begeleiding / support van “onze” 5 kids die wij de afgelopen 8 jaar hebben mogen begeleiden en onderhouden.
Wij hopen hierover binnenkort van haar te vernemen of, en hoe, wij hiermee verder kunnen.
Zodra bekend is wat onze mogelijkheden worden zal ik naar Ethiopië reizen om e.e.a. vorm te geven.

Jullie begrijpen dat het voor ons een grote  teleurstelling is dat de kinderen niet bij een door ons geselecteerd Nederlands echtpaar /Stichting,kunnen worden verzorgt.
Wij moeten vertrouwen hebben in de keuze van de Ethiopische overheid die steeds meer afstand neemt van buitenlandse NGO’s. Er is ons ter ore gekomen dat er een wet in voorbereiding is die buitenlandse NGO’s verbied om noch humanitaire hulp te bieden aangezien men van mening is dat de Ethiopische overheid haar problemen zelf kan oplossen. Deze wet zou binnen 5 jaar van toepassing worden.

In afwachting van verdere berichten uit Ethiopië wensen wij jullie een goede jaarwisseling en hopen op een positief Nieuwjaar wat ons de mogelijkheid geeft om ons werk voort te zetten.

Ook maken wij van deze gelegenheid gebruik om jullie van harte te bedanken voor jullie morele en financiële ondersteuning in het afgelopen jaar.

Hartelijke groet,

Henk Oost
Stichting Save Heaven Nederland.

Onderwijs Accomodatie De wijk Nieuws