Beste Vrienden van Save Heaven,


J.l. woensdag 6 februari  weer veilig geland na een bezoek van 1 week aan Addis Ababa Ethiopië.

Het doel van mijn bezoek was de SH kinderen te bezoeken, de nieuw ontstane situatie te beoordelen en Lina, haar man, en haar baby  te ontmoeten.Zoals jullie weten hebben wij geprobeerd “onze” kinderen te plaatsen bij de Stichting New Creation in Debre Zeit/Ethiopie.  Deze stichting wordt geleid door de Nederlanders Co en Marja Tollenaar. De Ethiopische kinderbescherming heeft alle opties bekeken en geoordeeld dat de kinderen de beste toekomst en begeleiding kunnen genieten bij de Stichting SOS kinderdorpen. Dit was voor Co en Marja een grote teleurstelling aangezien zij gehoopt hadden onze kinderen te mogen opvangen. In de praktijk komt het er op neer dat onze 7 kinderen, die nu reeds bij familie geplaatst zijn, daar blijven en verzorgt zullen worden volgens de normen van SOS KD. Deze verzorging blijkt wat kariger te zijn dan de zorg die SH gaf doch wij hebben toegezegd aan de familie dat wij zorg zullen dragen voor hetzelfde nivo van verzorging als voorheen. Lina zal hiervoor maandelijks contact onderhouden met de verzorgers van de kinderen en rapporteren aan SH Nederland over de status van de behoeftes.

De 5 andere kinderen, volledige wezen, zijn door SOS KD ondergebracht in het kindertehuis Selanat. Dit tehuis werkt i.s.m. SOS KD aan het welzijn van 45 kinderen met een staf van 25 mensen. Lina heeft de manager en de kinderen bezocht  en gesproken. De kinderen hebben zich  wonderbaarlijk snel aangepast aan hun nieuwe situatie en Lina heeft het gevoel dat de aanpassing soepel verloopt. Wij zijn daar ook gerust op. Tijdens mijn bezoek heb ik ook geprobeerd het tehuis Selanat te bezoeken, doch dit was niet mogelijk i.v.m. afwezigheid van de manager die ik wel telefonisch heb gesproken. Met hem is afgesproken dat ik bij een volgend bezoek het tehuis en de kinderen kan bezoeken.

Lina en ondergetekende zijn ook naar Debre Zeit gereisd om Co en Marja te informeren over de gang van zaken en hun te bedanken voor hun bereidwilligheid de SH kinderen op te nemen.

Wij, de Stichting SH Nederland en Lina, ex manager SH Ethiopië, hebben een gerust gevoel over  de ontstane situatie. De kinderen zijn in professionele handen van SOS KD en hebben hier een goede begeleiding en toekomst. Tevens worden wij in staat gesteld om de “7”  naar behoefte te bezoeken en de “5”  een a twee maal per jaar te zien.

Na een woelige periode van onzekerheid is er nu een rustige en stabiele situatie. Wij zijn hier zeer dankbaar voor! Lina zal, onbezoldigd, de contacten onderhouden tussen de 7 en 5 kinderen en SH Nederland. Zij is van plan, met haar baby Naomi, deze zomer naar Nederland te komen voor een bezoek van ca 3 weken.

Wij willen alle vrienden van Save Heaven bedanken voor blijken van medeleven in de afgelopen periode en zijn blij jullie dit positieve bericht te kunnen melden.

Hartelijke groet,

Henk Oost/Save Heaven Nederland.

Onderwijs Accomodatie De wijk Nieuws