Beste vrienden van Save Heaven,

Het is al weer enige tijd geleden dat we verslag uit brachten over het wel en wee van ons project in Ethiopië.

Begin februari, dit jaar, heb ik een bezoek gebracht aan het tehuis. De kinderen blijken in bloeiende gezondheid en blaken van energie. Het was in Addis ook heerlijk weer terwijl wij in Nederland nog in de winter zaten dus ook dat droeg bij, voor mij althans, aan een plezierig verblijf.

We hebben een uitstapje gemaakt met de 12 kinderen. Hebben een bus gehuurd en zijn naar een buitenplaats in de buurt van Addis naar een zwembad geweest. De kinderen waren weer zeer enthousiast! Wij doen dat 1 keer per jaar en de kinderen pikken dan de zwemles al snel op. De oudste 4 kunnen al goed zwemmen!.
De schoolprestaties zijn gelukkig ook goed en hun nieuwe school bevalt uitstekend. Ook het dagelijkse vervoer met de schoolbus loopt gesmeerd.

De 7 kinderen, die wij meer dan een jaar geleden hebben uitgeplaatst naar nog aanwezige familieleden zijn allen gelukkig en gewend aan hun nieuwe situatie. Dit was voor mij  geweldig om te zien hoe ook deze kinderen zich goed hebben aangepast en gelukkig zijn.

LinaOnze manager Lina is in verwachting. Zij heeft ons medegedeeld dat zij haar toekomst nu anders ziet en zich volledig wil gaan geven aan haar huwelijk en gezin. Zij blijft  blijft voorlopig gelukkig aan als manager tot wij een oplossing hebben gevonden voor haar vervanging. Onze stichting heeft haar uitvoerig bedankt voor haar werkzaamheden in de afgelopen jaren en hebben begrip voor haar nieuwe leven.

De autoriteiten in Addis stellen steeds striktere eisen aan NGO’s en maken het met de dag moeilijker om dit werk te blijven doen. Voor Lina was dit ook een grote frustratie. De kosten stijgen ook hard vanwege alle nieuwe voorschriften. De voedselprijzen en de normale kosten voor levensonderhoud stijgen nog steeds jaarlijks met ca 20 %. Wij begrijpen niet hoe veel mensen met een klein inkomen nog in leven kunnen blijven. De verschillen in welvaart nemen enorm toe. De “ bovenlaag” van de bevolking profiteert van de economische opleving maar de middenklasse en onderklasse hebben het met de dag zwaarder.

In Nederland /Europa,hebben veel mensen ook problemen maar die vallen in het niet in vergelijking met 90 % van de bevolking in Ethiopië.

Ook heb ik een bezoek gebracht aan de stichting New Creation in Debre Zeit, die gerund wordt door de Nederlanders Co & Marja. Een zendelingen echtpaar dat al enige jaren in Ethiopië werkt. Met hun hebben we ook afgestemd hoe zij met de autoriteiten omgaan en hun problemen oplossen. Lina, haar zuster Mita en ondergetekende zijn daar zeer hartelijk ontvangen en hebben daar een maaltijd genoten.

De stichting heeft inmiddels een royaal financieel  tekort. Wij hebben regelmatige en trouwe donateurs, maar de inkomsten zijn (helaas) lang niet kosten dekkend!

Donaties zijn van harte welkom tnv St. Save Heaven, Uithoorn, rekening nr. 65.35.30.803

Hartelijke groeten,

Henk Oost
Stichting Save Heaven Nederland.

Onderwijs Accomodatie De wijk Nieuws