Beste vrienden van Save Heaven,

Graag willen we jullie weer op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen bij ons weeskinderen project in Ethiopië. Na het uitbundige en zeer druk bezette kerstfeest in januari j.l. is er weer veel gebeurt. Helaas kon ik vanwege het overlijden van mijn schoonvader niet aanwezig zijn op het Kerstfeest doch het is het meest bezochte en grootste feest geworden in het bestaan van Save Heaven. Lina heeft hier al in haar eigen Ethiopisch-Engels verslag van gedaan. Het blijkt dat zij het er geweldig heeft afgebracht en de kinderen op tijd heeft weten klaar te stomen om een geweldige voordracht te houden. Alle lof voor onze manager Lina. Het bleek, tijdens mijn bezoek in Februari, dat ze zelfs nog tijd had voor andere zaken als Save Heaven. Zij vertelde mij n.l. het goede nieuws dat zij zich ging verloven en in September a.s. hoopt te gaan trouwen. Haar a.s. Ethiopisch-Armeense man (33 jr), die zij nu ongeveer 5 maanden kent, is een ondernemende man die ook goed Engels spreekt. Hij staat zeer positief tegenover haar activiteiten in Save Heaven en wil haar daarbij van harte steunen. Dit was voor ons natuurlijk goed nieuws want wij willen Lina niet verliezen als manager van SH en nu blijkt: we krijgen er  zelfs hulp bij! De kinderen van SH hebben hem ook liefdevol omarmt en ontvangen in het tehuis. Positieve ontwikkelingen dus.


Helaas is niet alles positief. Zoals jullie weten hebben we ook een schoolkinderenproject voor 200 kansarme kinderen. Bij navraag op school bleek dat ca de helft van deze kinderen slecht presteren op school. De reden hiervoor is dat zij zonder ontbijt naar school komen en na enige uren geef stof meer opnemen omdat zij zich niet kunnen concentreren vanwege de honger. Tevens worden er veel kinderen gediscrimineerd omdat ze stinken. Zij hebben n.l. geen zeep om zich te wassen. Lina heeft een aantal kinderen thuis bezocht en was diep onder de indruk van de erbarmelijke omstandigheden van deze gezinnen met hun hongerige kinderen. Wij hebben intern overlegt met de staf en besproken wat hier aan te doen. Wij hebben besloten om een voedselprogramma te starten en zullen maandelijks voedsel en zeep gaan distribueren. Dit is wel een extra belasting voor de staf in Ethiopië maar zij doen dit graag! E.e.a. is logistiek en administratief een grote operatie.


Het is echter ook een belasting voor ons budget, waarmee in de begroting voor 2011, geen rekening gehouden is. De maandelijkse extra kosten bedragen ca 1000 euro. Met dit geld helpen we 100 kinderen/gezinnen aan de noodzakelijke middelen om te overleven en te studeren. Wij moeten dus een beroep op alle vrienden van SH doen om dit weer te kunnen financieren. Wij weten dat, met alle rampen die onze wereld treffen, er veel beroep op een ieder wordt gedaan om te geven en schromen dan ook om geld te moeten vragen. Echter, het geld wordt zo goed besteed dat ik het aan durf jullie te vragen. Wie gaat ons helpen dit doel te realiseren!? Het schooljaar duurt tot en met Juli en wij zoeken dus Eur. 5000.! (buiten ons normale budget)

Onze bank-ING (zonder bonus) acc nr: 65.35.30.803. tnv SH-Uithoorn.

Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Met vriendelijk groet,

Henk Oost-St.Save Heaven Nederland.

ANBI goedgekeurd en giften dus aftrekbaar van de belasting!

 

Onderwijs Accomodatie De wijk Nieuws