Goed nieuws!

De belasting dienst heeft Save Heaven Nederland aangemerkt als instelling welke voldoet aan de norm: Algemeen Nut beogende Instelling.

De beschikking is vanaf 1 januari 2008 van kracht.

Dit betekent dat alle giften aan de stichting volledig aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Maak snel een gift over op:
Ing Bank – Uithoorn 65.35.30.803 t.n.v. Stichting Save Heaven.

Wings of Support Sponsert schoolgeld!!!!

Inmiddels vele impressies rijker na mijn aankomst 6 weken geleden in de hoofdstad Addis Abeba - Ethiopië.
 
Ik schets er 1 over de kinderen hier.

Terwijl ik naar mijn werk loop, valt mijn oog op een paar kinderen die langs een drukke weg aan het knikkeren zijn. Ineens moet ik denken aan het moment dat ik vlak voor mijn vertrek de laatste inkopen deed bij de Etos en een moeder tegen haar 5 jaar oude zoontje zei dat hij een zakje knikkers mocht uitzoeken. "Ik heb al knikkers, ik wil liever iets anders": was zijn antwoord.
Onderwijs Accomodatie De wijk Nieuws