Beste vrienden van Save Heaven,

Lina en Musi

Op 16 oktober j.l zijn Musie en Lina, de manager van Save Heaven, in het huwelijk getreden.
Zij hebben dit zeer uitbundig gevierd en zagen er prachtig uit.

Vanuit Nederland was er, uiteraard, bezoek: Eunice Zandvliet, Judy en Sandra Oost en ondergetekende.
Lina had mij de eer gegeven haar als “vader” weg te geven aan haar man Musie. Lina heeft haar biologische vader verloren toen zij 8 jaar oud was.

Voor onze  Save Heaven kinderen was het ook een groots evenement. Zij zagen er geweldig uit, allen in dezelfde kleding, en zij zijn bij alle activiteiten betrokken geweest. 

Lina trouwde vanuit het tehuis van SH omringt door “haar” kinderen. In de kerk liepen Lina en ik door een haag van “onze” kinderen zingend naar het altaar. 

Het was een zeer geslaagde bruiloft en wij hopen dat zij samen zeer gelukkig worden en Lina haar mooie werk in Save Heaven, ook binnen haar huwelijk nog lang kan voortzetten.

Bijgaand enige foto’s van de geweldige happening.

Hartelijke groet,

Henk Oost.

Onderwijs Accomodatie De wijk Nieuws