Beste vrienden van Save Heaven,

Kerst is weer in aantocht. Het jaarlijks terugkerende feest wordt ook nu weer enthousiast voorbereid door de leiding van de Stichting Save Heaven in Ethiopië. Dit jaar wordt het een bijzonder feest. Door het grote aantal toegenomen kinderen (ruim 200 extra schoolkinderen) die allemaal graag met een begeleider naar het feest willen komen, verwachten we dit jaar ca 500 bezoekers! Alle bezoekers krijgen eten, drinken, een klein cadeautje en een T shirt met SH logo.

Vanwege dit extra hoge aantal bezoekers lopen de kosten hard op, echter, hiermee  is geen rekening gehouden met het budget! Wij willen dit feest niet voorbij laten gaan aangezien alle kinderen, alsmede de leiding, er naar uitzien als hoogtepunt van het jaar.

De extra kosten zijn begroot op ca 4 euro per bezoeker zodat wij 2000 euro zoeken!

Wij doen een beroep op jullie om bij te dragen aan de viering van het feest van de geboorte van onze Heiland.  Het is altijd weer een unieke happening,  waarvan de foto's uiteraard zullen worden getoond op onze site!

Voor verdere informatie over de stichting zie: 
www.saveheaven.org 
Bank rek: 65.35.30.803

Namens de kinderen alvast hartelijk dank!
Stichting Save Heaven Nederland.

Henk Oost.

 

 


 

Sponsor nieuws oktober 2009

Onze stichting kan alleen bestaan dankzij de inzet van lokale medewerkers en natuurlijk onze donoren en sympathisanten.

In augustus hebben Bart en Patricia Raaphorst een tea party georganiseerd in Marbella / Spanje. Met veel enthouisiastme is door hun verteld over ons project in Ethiopië en de dames hebben royaal gegeven. Haar volgende plan is om op korte termijn een Golf toernooi te organiseren t.b.v. onze Stichting! . 

Wij willen Eunice Zandvliet die namens de pz vereniging van de KLM/Wings of Support zich ontzettend heeft ingespannen om weer de nodige gelden in te verzamel voor onze 45 schoolkinderen voor het seizoen 2009/2010. Het is haar weer gelukt om de financiering rond te krijgen waarvoor wij haar hartelijk danken. 

Ook  willen we speciaal danken Jan en Annet Busbroek. Jan heeft na ruim 40 jaar afscheid genomen als ondernemer en heeft bij zijn afscheid geen cadeaus willen ontvangen doch een bijdrage voor onze stichting als doel gesteld. De hele familie Busbroek heeft leveranciers en zakenrelaties gemobiliseerd om toch vooral aan het goede doel te schenken en als klap op de vuurpijl heef Jan het bedrag prive verdubbeld! 

Enige, niet men name te noemen zakenrelaties,  hebben ook substantieel bijgedragen...-Geweldig!. 

Uiteraard zijn wij zeer gelukkig met bovenstaand grote donaties maar zijn ook zeer erkentelijk voor de regelmatige maandelijkse giften die wij ontvangen om ons werk mogelijk te maken.

Er is nog veel te doen in Ethiopië, het is een van de armste landen ter wereld. 

Dank voor uw giften en inspanning. Ing Bank – Uithoorn 65.35.30.803 T.n.v. Stichting Save Heaven.


Donaties Save Heaven Nederland.

2008:
Eunice.....bedankt

Tot het jaar 2007 heeft de Stichting Wings of Support, welke is opgezet door het personeel van de KLM, Save Heaven gesteund met de kosten van scholing voor 45 kinderen in onze wijk. 

De project coördinator van Wings of Support, Eunice Zandvliet, heeft zich bijzonder ingespannen om ook voor het jaar 2008-2009 de benodigde gelden bij elkaar te verzamelen. Zij heeft er voor gezorgd dat er weer schoolgeld voor de 45 kinderen is gekomen voor het nieuwe schooljaar. Deze geweldige prestatie heeft zij o.a. geleverd door zelfgemaakte poppen te verkopen en overbodige spulletjes op rommelmarkten aan te bieden en de opbrengst via Wings of Support laten toekomen aan onze stichting.

Een geweldig initiatief waar wij als bestuur zeer van onder de indruk zijn!

Eunice Bedankt!


Periode 2006-2007

Rotary club Aalsmeer Uithoorn.

Wij zijn ontzettend blij met de steun die onze stichting ontvangt van de Rotary club Aalsmeer Uithoorn. Deze Rotary club heeft reeds verschillende malen gedoneerd waarvan de eerste keer in 2006. Het is geweldig dat wij regelmatig geld ontvangen en dat de club als geheel achter onze stichting staat. 
Eind 2006 heeft men een veiling georganiseerd en een geweldig bedrag bij elkaar geveild wat geheel bestemd was voor onze stichting. Ook in 2007 is men doorgegaan met sponsoring en heeft men weer substantiële bedragen ter beschikking gesteld waarmee een flink deel van het jaarbudget weer is zeker gesteld en zelfs extra activiteiten kunnen worden ontwikkeld. 
De extra activiteiten bestaan uit de verzorging van 27 HIV geïnfecteerde kinderen welke met deze donatie een jaar lang verzekerd zijn van scholing,kleding medicijnen,voeding en een beetje zakgeld.

Ook hebben enige leden hun recepties en partijen benut om een donatie voor onze stichting bij elkaar te brengen wat een zeer gewaardeerde manier van fundraising is gebleken.

 

Innerwheel Aalsmeer Uithoorn.

De dames van Innerwheel hebben zich in 2006 en 2007 enorm ingespannen om met diverse acties geld bij elkaar te brengen tbv onze stichting. De inzet en het enthousiasme waarmee deze acties werden gevoerd heeft ons diep getroffen. Wij zijn reuze blij met de voortdurende steun die wij in materiële en immateriële zin van de Innerwheel mogen ontvangen.

 

Rotary club Bielefeld. Duitsland.

Ook de Rotary vrienden uit Bielefld hebben onze stichting beloond met een mooie donatie. Wij zijn zeer blij met deze internationale erkenning en medeleven vanuit ons buurland Duitsland.

 

Overige zeer gewaardeerde sponsoren:

Noordam vermogensbeheer BV
Bos & Partners BV
Electro groothandel Busbroek BV
Rabo bank regio Schiphol
Sunseeker Nederland BV
Diaconie Ned. hervormde gemeente aalsmeer.
Veerhuis Bouw BV
Rijn Architecten BV

Diverse, niet met name genoemde, particuliere giften.


In het kindertehuis Save Heaven in Addis Abeba, Ethiopie hoeven ze gelukkig niet langer de was op de hand te doen.

Wings of Support gaat een nieuwe wasmachine doneren. Dat is fijn voor de 9 kinderen die er nu wonen, maar met de aanstaande uitbreiding naar 20 kinderen komt een wasmachine helemaal goed van pas!

 

 

 

Onderwijs Accomodatie De wijk Nieuws