Welkom op de website van Save Heaven.

Onze missie is het opvangen van Ethiopische straat / wees kinderen.
Opvang bestaat uit:
  • Liefde
  • opvoeding
  • kleding
  • voeding (zowel geestelijk als lichamelijk)
  • scholing
Dit alles in gezinsverband in kleine units van maximaal 20 kinderen per behuizing met genoeg personeel om ze te begeleiden.

Visie:

Elk kind heeft recht om geliefd te zijn, een veilig haven te hebben (save h(e)aven) en scholing te genieten, zodat ze later op eigen benen kunnen staan.

Door deze goede start kunnen de kinderen later ook weer anderen onderhouden.
Geestelijk voeding: Zodat ze onze God mogen leren kennen als een liefdevolle Vader en de Zoon als hun Vriend die hun Kracht geeft om het leven te leven van iedere dag.

Managers of Save Heaven

Manager: Miss. Emawayesh Reta ( Lina, rechts op de foto) 
Ass. manager: Miss Mekdesh Reta (Meta, links op de foto)

Lina en Meta worden in Ethiopië ondersteund door het bestuur. Tevens zijn de oprichters soms dagelijks met elkaar in contact d.m.v. email en telefoon. 
Wij bezoeken de kinderen 4 a 5 keer per jaar waarbij ook de uitgaven gecontroleerd worden die dan 1 keer per jaar door een accountant geaccordeerd worden.


Adres Ethiopië:
P.O.Box 101231, Addis Abeba/ Ethiopie
Bank.rek.nr. Nederland:
Ing Bank – Uithoorn 65.35.30.803 T.n.v. Stichting Save Heaven.

 

Onderwijs Accomodatie De wijk Nieuws