Goed nieuws!

De belasting dienst heeft Save Heaven Nederland aangemerkt als instelling welke voldoet aan de norm: Algemeen Nut beogende Instelling.

De beschikking is vanaf 1 januari 2008 van kracht.

Dit betekent dat alle giften aan de stichting volledig aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Maak snel een gift over op:
Ing Bank – Uithoorn 65.35.30.803 t.n.v. Stichting Save Heaven.
Onderwijs Accomodatie De wijk Nieuws